Bugun...2017 Yaz Kuran Kursları Başlıyor.
Tarih: 09-06-2017 10:41:25 + -


Yaz Kuran Kursları çocuklarımız için vazgeçilmez bir nimet. Diyanet İşleri Başkanlığı Bu yıl yapılacak olan Yaz kuran kursu esasları yayınladı.


2017 Yaz Kuran Kursları Başlıyor.

2017 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI 
I. DÖNEM KAYITLARI 01 Haziran - 18 Haziran 2017 
I. DÖNEM 12 Haziran - 7 Temmuz 2017 
BAYRAM TATİLİ 26 Haziran – 02 Temmuz 2017 
II. DÖNEM KAYITLARI 03 Temmuz - 16 Temmuz 2017 
II. DÖNEM 10 Temmuz - 28 Temmuz 2017 
III. DÖNEM KAYITLARI 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017 
III. DÖNEM 31 Temmuz - 18 Ağustos 2017 
Yaz Kur’an kursları 12 Haziran 2017 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır. 
14 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır. 
Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan yaz Kur’an kursları açılış programı, öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir. 
I. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2017 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi) /EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır. 2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri ile tahakkuk işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır. 3. Yaz Kur’an kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Bununla birlikte yetişkinlerden (30 yaş ve üzeri) kışın Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme imkânı bulamayıp yazın eğitim almak isteyenler de yaz Kur’an kurslarına kayıt edilebilmektedir. Ancak yetişkinlere yönelik açılan yaz Kur’an kurslarının ihtiyaçlar doğrultusunda açılıp açılmadıklarını tespit etmek amacıyla bu kurslar sık sık denetlenecek; bir dönemde yapılan üç denetimin sonunda yeterli öğrencisi olmadığı tespit edilen öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir. 
EK-1 
Sayfa - 2 - / 6 
4. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen bütün öğrencilerin kayıtları DİBBYS/EHYS’ye mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir. 5. Yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici öğreticilerin görevlendirilme işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 18.05.2017 tarihli ve 35458 sayılı yazısındaki hüküm ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden yapılacaktır. 6. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen EğitimÖğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir. 
II. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır. 2. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır. 3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine devam eden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak kur sistemine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır. 4. Müftülükler, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve belediyeler ile yaz Kur’an kursu düzenlenen saatlerde başka bir etkinlik düzenlenmemesi hususunu mütalaa ederek konuyla ilgili ortak çalışmalar yapacaktır. 5. Yaz Kur’an kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs açılacaktır. 6. 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur’an kursları (EK-2)’deki şartları taşımaları durumunda açılacaktır. 7. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır. 8. Mültecilerin ve mevsimlik işçilerin çocuklarının da yaz Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak ve buralarda yaz Kur’an kursu açılacaktır. 
EK-1 
Sayfa - 3 - / 6 
9. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği halinde örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları sağlanacaktır. 10. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza edilecektir. 11. İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır. 12. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin (EK-3)’deki protokol kapsamında spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır. 13. Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirileceklerdir. 14. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere verilmesi planlanan ödüller konusunda aşırıya ve abartıya gidilmeyecek; ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu unutulmayacaktır. 15. Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programlarında; öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere yer verilecektir. 
III. YAZ KUR’AN KURSLARINDA YATILI EĞİTİM
1. Yaz Kur’an kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik her il/ilçede yatılı eğitim verecek yaz Kur’an kursları açılacaktır. 2. Yaz Kur’an kurslarının yatılı olarak düzenlenmesi durumunda; Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 28-35. maddeleri ile bu yönetmeliğe bağlı olarak hazırlanan yönergenin 65-87. maddelerindeki yurt ve pansiyonlarla ilgili hükümler yaz Kur’an kurslarının yurt ve pansiyonları için de uygulanacaktır. 
IV. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ
1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Eğitim Programları” uygulanacaktır. 2. Yatılı Kur’an Kurslarında uygulanmak üzere hazırlık çalışmaları devam eden eğitim programı tamamlandığında yazılı olarak bildirilecektir. 3. Yaz Kur’an kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;  4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,  7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı”,  Üçüncü kur ve üstü seviyeler için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam” kitapları kullanılacaktır. 
EK-1 
Sayfa - 4 - / 6 
4. Yaz Kur’an kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecek olup Başkanlığımızca 19 Haziran 2017 tarihinde DİBBYS (EHYS) programı üzerinden öğrenci kayıtları incelenecek, ihtiyacın olduğu düşünülen illere ikinci kez kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir. 5. Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir. 6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması halinde Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31) 
V. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 
Yaz Kur’an kurslarında vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:  
1. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken vatan sevgisi, birlik beraberlik konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin birlik beraberlik ve vatan sevgisi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır. 2. Vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir. 3. 15 Temmuz günü öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacaktır. 4. Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir. 5. Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Dokuz Haftada Dokuz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde değerlendirmesini yapmaları sağlanacaktır. Başarılı görülen öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir. 6. İl ve ilçe müftülüklerince yaz Kur’an kursundaki kız ve erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışmaları düzenlenecektir. Bu itibarla; 
a. Yarışmaya 2017 yılı yaz Kur’an kurslarında (DİBBYS/EHYS) kaydı bulunan 10-15 yaş arası istekli öğrenciler katılabilecektir. b. Yarışma soruları;  “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” kitabı,  Tecvid kuralları,
EK-1 
Sayfa - 5 - / 6 
 Namaz Duaları; Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik, Rabbena AtinaRabbenağfirli, Kunut Duaları ve meali,  Duha-Nas arasında bulunan sûreler,  Fil sûresi- Nas sûresi arasında yer alan sûrelerin mealinden seçilecektir. c. Sûreler ve meali için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayını olan “Kur’an-ı Kerim Meali” dikkate alınarak hazırlık yapılacaktır. d. Yaz Kur’an kurslarında okuyan kız ve erkek öğrenciler yarışmaya katılmak için EK-4’teki formu doldurarak kurs yöneticisine veya Kur’an Kursu öğreticisine teslim edeceklerdir. e. İl/ilçe merkezlerinde bulunan kız ve erkek Kur’an kursları bünyelerinde oluşturulacak olan komisyonlar,  12 Temmuz 2017 tarihine kadar kendi öğrencileri arasında sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak Kur’an kursu birincisini seçecektir. f. Kız ve erkek yaz Kur’an kursları birincilerinin seçimi için oluşturulacak komisyonun başkanı ve üyeleri kurs öğreticilerinden oluşacak, ihtiyaç olması halinde ilçedeki diğer Kur’an kursu öğreticilerinden de faydalanılabilecektir. Ancak komisyon oluşturulamadığı takdirde kurs yöneticisi ve öğreticileri, kurs birincisini belirleyebilecektir. g. Kur’an kursu yöneticisi, kurs birincisinin bilgilerini, EK-5’te yer alan forma göre doldurup ilçe müftülüğüne teslim edecektir. h. İlçe müftülükleri, bünyelerinde komisyonlar oluşturarak 8 Ağustos 2017 tarihine kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından, sözlü veya yazılı/test usulünden herhangi birini veya ikisini de uygulayarak ilçe birincilerini seçecektir. i. İlçe müftülükleri, ilçe birincisi olan kız ve erkek öğrencinin bilgilerini, EK-6’daki forma göre doldurup il müftülüğüne teslim edecektir. j. İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca 15 Ağustos 2017 tarihine kadar kız ve erkek Kur’an kursları birincileri arasından sözlü veya yazılı/test usulünden her hangi birini veya ikisini de uygulayarak kız ve erkek il birincilerinin seçimi yapılacaktır. k. İl/ilçe müftülükleri dereceye giren öğrencilere mahallinde imkânlar çerçevesinde aşırıya kaçmadan değişik ödüller verecektir. l. İl müftülükleri tarafından final yarışmasında dereceye giren kız ve erkek ilk 3 öğrenciye ödül verilecektir. Finalde dereceye giren öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda; yaşı küçük olana, yaşın aynı olması durumunda ise eğitim düzeyi yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. m. İl birincisi seçilen kız-erkek öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı EK-7 form il müftülüklerimiz tarafından yaygindinegitimi@diyanet.gov.tr e-posta adresine gönderilecek; ayrıca üst yazıyla Başkanlığımıza bildirilecektir.  
EK-1 
Sayfa - 6 - / 6 
n. Bu kriterler, il ve ilçe müftülüklerince Kur’an kursu yöneticilerine ve yarışmacılara önceden mutlaka duyurulacaktır. o. İl birincilerinin yazılı olduğu EK-7 form dışında Başkanlığımıza herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. VI. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici ve kadrolu öğreticilere mahallinde EK-8’de yer alan program çerçevesinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. 
İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 
1. Seminerler, 23-25 Mayıs 2017 tarihinde Afyon/Sandıklı’daki hizmet içi eğitim seminerine katılan personelin koordinesinde, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 01-11 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır. 2. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır. 3. Seminerlerde Başkanlık personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman diğer kişiler görevlendirilecektir. 4. Seminerlerde Başkanlığımızca hazırlanan http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesine yüklenen video ders kayıtlarından da yararlanılacaktır. 
VII. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE DİĞER HUSUSLAR
1. Yaz Kur’an kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecek ve istenmesi durumunda ücretleri müftülüklerimizce karşılanmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. 2. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacaktır. 
2017 yılı yaz Kur’an kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür ederiz. 
EK-2 
 

 
4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARI FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM ŞARTLARI 
4-6 yaş grubu çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan ortamların çocukların eğitim kalitesini yükselttiği ve onlara olumlu davranış özellikleri kazandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek söz konusu kursların taşıması gereken nitelikler belirlenmiştir. 
Bu itibarla; 4-6 yaş grubu Kur’an kursu mekânlarının belirlenmesinde, donanım malzemelerinin seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilecektir. 
Genel İlkeler: 1. Güvenlik sorunu olmayan, 2. Denetlenebilen, 3. Sağlığa elverişli olan, 4. Çocukların hareket özgürlüğüne imkân tanıyan, 5. Mimari bakımdan bulunduğu bölgenin kültürel dokusuna uygun olan, 6. Binanın yapımında ve tefrişatında kullanılan materyalleri doğal ve yerel olan, 7. 4-6 yaş grubunun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine uygun olan ve bütün bu gelişim süreçlerine katkı sağlayan kurslar 4-6 yaş grubu Kur’an kursları olarak açılacaktır. 
Bina Özellikleri: 1. Bina yapım ve inşasında öğrenci kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır. 2. Bina girişi, çocukların giriş-çıkışlarına uygun olacak ve velilerin bekleme salonu olarak da kullanabileceği şekilde düzenlenecektir. 3. Ayakkabı ve giysi dolapları öğrenci ve personel için ayrı ayrı olacaktır. 4. Çocukların dolapları onların rahatça ulaşabileceği seviyede olacaktır. Yükseklikleri ise 120-145 cm’den fazla olmayacaktır. 5. Dolaplar duvara sabitlenecektir. 6. Yangın ve afet gibi durumlar için acil çıkış alanları oluşturulacaktır. 7. Yer kaplamaları kaymayan ve kolay temizlenebilen malzemelerden tercih edilecektir. 8. Çocukların kullandığı odaların kapıları içeriden dışarıya açılır şekilde düzenlenecektir. 9. Binanın ısı donanımı, ısı dağılımını eşit sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 10. Binanın giriş kısmında ecza dolabı, yangın alarm sistemi ve yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. 11. Cihazlar görünür ve kolay erişilir yerlere konulacaktır. 12. Bina alanlarının tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmamasına dikkat edilecektir. 13. Bina boyasında soft renkler tercih edilecektir. 14. Bedensel engelli çocuklar için rampa ve özel tuvalet bulundurulacaktır. 
EK-2 
 

 
15. Binada balkonlar olmayacak, pencereler çocukların tırmanıp açamayacağı ve dışarı sarkamayacağı bir şekilde planlanacak, bütün elektrik kabloları gizlenecek, prizler çocukların erişemeyeceği (en az 1,5 m) yükseklikte olacaktır. 16. Binanın dışında veya içinde bulunan merdiven basamakları yüksek ve dar olmayacak, çocukların tırmanma veya düşme olasılıkları dikkate alınarak tırabzanlar gerekli önlemleri ihtiva eden şekilde yapılacaktır. 
Oyun Alanı-Bahçe: 1. Her öğrenciye en az 2,5 m² alan düşecektir. 2. Etkinlik yapılan bölümler için güvenlik önlemleri alınacaktır. 3. Bahçenin etrafı duvar veya benzeri bir uygulama ile ayrılacaktır. 4. Bahçede yeteri miktarda toprak ve çim alan oluşturulacaktır. 5. Bahçede bitki yetiştirme alanı, ağaçlar, kum havuzları oluşturulacaktır. 6. Park oyuncakları, kum havuzu vb. oyun alanları oluşturulacak; bahçe, denge alanları, tırmanma araçları koyularak çocukların fiziksel gelişimlerini olumlu etkileyecek alanlarla desteklenecektir. 7. İklimsel şartlar düşünülerek soğuk havalar için bina içinde kapalı oyun alanları açılacaktır. 8. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak yumuşak özellikte olacaktır. 
Hobi alanı: 
Bahçe veya bina içinde bitki ve hayvan bakımı gibi hobilerin uygulanabileceği uygun mekânlar oluşturulacaktır. 
Derslik: 1. Öğrenci başına en az 2 m² alan düşecektir. 2. Derslikler çocukların hem bireysel hem de grup halinde hareket edebilmesini sağlayacak biçimde düzenlenecektir. 3. Kaygan olmayan, sabit, kolay temizlenebilen yer döşemeleri kullanılacaktır. 4. Duvarlar ses geçirmeyecek özellikte izole edilecektir. 5. Tavan yüksekliği 3 m’den az olmayacak, pencerelerin yerden yüksekliği çocukların çevreyi görebilecekleri şekilde ayarlanacaktır. 6. Doğal aydınlatma kullanılacaktır. 7. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte malzeme ile kaplanacaktır. 
 
Kitaplık: 1. Kitaplık çocukların görme alanları içinde düzenlenecektir. 2. Kitaplığın yerden yüksekliği 88-92 cm arası olacak, kitaplar ise çocukların kolaylıkla alabilecekleri yükseklikte olacaktır. 
Etkinlik Alanı: 1. Her öğrenciye en az 2 m² alan düşecektir. 2. Etkinliklerinin yapıldığı atölyeler bu alan içerisinde oluşturulacaktır. 
EK-2 
 

 
Mutfak/Yemek alanı: 1. Havalandırması ve yangın tertibatı bulunacaktır. 2. Yer döşemesi kaydırmaz, kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanacaktır. 
Uygulama Salonu/Çok Amaçlı Salon: 1. Kursun öğrenci kapasitesinin 2 katı kadar kişiyi alacak alana sahip olacaktır. 2. Büyük grup etkinlikleri, aile seminerleri bu salonda yapılacaktır. 3. Mümkünse çatıdan aydınlatılacaktır. 4. Yemek salonu olmadığı durumlarda yemek yeme için de kullanılabilecektir. 
Tuvaletler/Duş Alanı: 1. Lavabo en-boy 28-45 cm, yükseklik 50-60 cm; musluk 65-70 cm; klozet yükseklik 35 cm; WC kabinleri en 70-90 cm; bölücü duvarlar ise 130-150 cm olacaktır. 2. Kurslar her 6 çocuğa 1 lavabo, her 4 veya 5 çocuğa 1 klozet düşecek şekilde düzenlenecektir. 3. Lavabo ve WC’ler çocukların vücut özelliklerine göre düzenlenecektir. 4. Islak hacimlerin güvenli ve çocuğun fiziki özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir. 5. Lavabo ve WC’ler sınıflara yakın alanlarda olacaktır. 6. Personel WC’si ayrı bölümde yer alacaktır. 
Uyku Odası: 1. Kursta tam gün eğitim yapılması durumunda oluşturulacaktır. 2. Odanın genişliği 15 m² den küçük olmayacaktır. Ayrıca odalar her çocuk için en az 2m² alan ve 6 m³ hava düşecek şekilde dizayn edilecektir. 3. Kampetler en fazla 25-30 cm yükseklikte olacak, ranza kullanılmayacaktır. 4. Zemin çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte olacaktır. 
İdari Birimler: 1. Yönetici odası; kursa giriş-çıkışları görebilecek şekilde binanın girişine yakın olacaktır. 2. Öğretici odası, öğreticilerin dinlenme ve ders hazırlıkları yapabilecekleri şekilde hazırlanacaktır. 3. Yardımcı personel odası, rehberlik odası, arşiv ve depo bulunacaktır. 
Donatım Malzemeleri: 1- Sandalyenin genel yüksekliği 50-60 cm; oturma genişliği 30-36 cm; oturma yeri derinliği 30-34 cm; oturma yüksekliği 29-33 cm olacaktır. 2- Masaların yüksekliği 50-55 cm; genişliği 60-65 cm; daire masa çapı 100-120 cm olacaktır. İsteğe bağlı olarak kare, dikdörtgen, daire ve yarım daire masa kullanılabilecektir. 3- Yemek masasının yüksekliği 54-60 cm, genişliği ise 60-65cm olacaktır. 4- Kampetin genişliği 54-60 cm; uzunluğu 125-135 cm, yüksekliği ise 14-16 cm olacaktır. 
EK-2 
 

 
5- Çocukların iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamında az oyuncak ile de daha etkili bir öğrenme eğilimi gösterdiği göz önünde bulundurulacaktır. 6- Mümkün olduğunca Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış oyuncaklar kullanılacaktır. Ayrıca ilgi köşelerinde bulunan oyuncaklar uygun renklerden seçilmiş olacak ve oyuncak yapım standartlarını taşıyacaktır. 7- Kur’an kurslarımızda kullanılan malzemelerin kimyasal içermemesine, doğal ve yerel olmasına dikkat edilecektir. 
T.C. BA$BAKANLIK DiYANET igI,NNi BA$KANLICT iT,N T.C. GENQIiT VE SPOR BAKANLTcT anasrNDA igniru,ici pnororor,U
AMAq
Madde 1- Bu Protokoltin atnac;'; sosyal, kiilttirel ve sportif etkinliklerle, genglerin beden ve ruh sa[hklanna, manevi geligimlerine katkrda bulunmak, Genglik ve Spor Bakanh[rna ba![ kurumlarda, yurtlarda. spor tesislerinde, kamplarda ve genglik merkezlerinde Diyanet igleri Baqkanh[r merkez ve tagra teqkilatrnda g KAPSAM
Madde 2- Bu Protokol, Genglik ve Spor Bakanhfrna bagh yurtlar, spor tesisleri, kamplar ve genglik merkezlerinden faydalanan genglerin Diyanet igleri Baqkanhfrna bafh miifttiltiklerdten kendilerine yonelik sunulacak olan hizmetler ile Diyanet igleri Bagkanhlrna bafh Kur'an kurslarr, Yaz Kur'an kurslart ve Mi.ifttiliik hizmetlerinden istifade eden genglere sporu sevdirmek, serbest vakitlerini spor yaparak gegirmelerine, onlann fiziksel ve sosyal aktivitelore katrhmlarma yonelik hizmetleri kapsamaktadrr.
DAYANAK
Madde 3- Bu protokol, 633 Sayrh Diyanet igleri Bagkanh[r Kurulug ve Grjrevleri Hakkrnda Kanun, Diyanet igleri Baqkanh[r Gcirev ve Qahgma Y TARAFLAR VE YETKiLi NiNiVrr,NN Madde 4- Bu protokoli.in taraflan Genglik ve Spor Bakanhlr ile Diyanet iqleri Baqkanhlrdrr. Protokol kapsamrndaki i9 ve iglemlerin yi.iri.itiilmesinde merkezde Genglik ve Spor Bakanlfr ve Diyanet igleri Baqkanh[t, taqradaki iglemlerin yiiri.iti.ilmesinde ise Genglik Hizmetleri ve Spor il ve ilge Miidiirliikleri, Yiiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba[h Bolge ve yurt Miidtirliikleri ile il ve i19e Miifttiliikleri yetkili ve sorumludur. TI at,
EK-3
TANIMLAR
Madde 5- Bu Protokolde adr gegen;
Bakanhk Bagkanhk Taqra Tegkilatr
Miiftiiliik Miiftiiliik Personeli
Genglik ve Spor Bakanhfirnr, Diyanet iqleri Bagkanhfmr, Genglik Hizmetlori ve Spor il ve ilge Mtidtirltiklerini, Ytiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolge ve Yurt Miidtirltiklerini Diyanet iqleri Bagkanhlrna ba[h il ve ilge Mtifti.iltiklerini, Miiftii, mtiftti yardrmcrsr, gube mtidtir:d., vaiz, uzman ve clini ytiksek cifrenim gcirmiig difer personeli ifade etmektedir.
vUxUmlUr,Uxr,nn
Madde 6- Bu protokol hiikiimlerinin yiiriitiilmesinde taraflarrnytiktimli.iliikleri gunlardr:
A- T.C. cENqLiK VE SPOR BAKANLTGT yUrUuluLUxr,nni:
Genglik ve Spor Bakanh[rna bagll Yi.iksek Ofrenim Kredi ve Yurtlar Kururmu Yurtlarrnda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrnda ve Spor Tesislerilde yiirtittilen e[itim faaliyetlerinden "Kur'an Egitimi Kurslarr, Din ve Delerler Efitimi Kurslan, Arapga, Osmanltca vb. dil kurslan" ile benzeri faaliyetlere katkr saflayacak miiftiiliik personelini talep etmek, Bagkanhkga di.izenlenen Kutlu Do[um Haftasr, Camiler Haftasr, milli/dini giin ve geceler gibi zaman dilimlerindeki etkinliklerin Bakanhla balh Yiiksek $frenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlannda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrrrda ve Spor Tesislerinde mtiftiiliiklerle igbirlili igerisinde yaprlmasmr saflamak, Tarihi camilere, kiilttirel ve dini mekAnlara gezi dtizenlenmesi konusunda miifttiliiklerle igbirli[i yapmak, Diyanet igleri Bagkanhlrna ba$h Kur'an Kurslarr, YazKur'anKurslarr ve Miiftiiliik hizmetlerinden istifade eden gocuk ve genglere, Genglik ve Spor Bakanh[rna baph kurumlarda, spor tesislerinde ve genglik merkezlerinde spor egitimi vermt)k, bedensel ve ruhsal geligimlerine katklda bulunmak, Genglik ve Spor Bakanhlrnca yiirtitiilen her tiirlti spor ve genglik faaliyetlerine katrlanlarrn manevi geligimine destek sa[lamak igin mrifttiltiklerle ortaklerqa programlar di.izenlemek, Genglerimizin kendine gtivenen bireyler olmalarrm sa[lamak, atacaklan adrmlarda onlara yol gcistermek ve onlarr yeni ufuklara taqrmak amacryla gergeklegtirilen Genglik Kamplarr Lider Esitimlerine, spor branglan antrenorliik ve hakemtik kurslarma Diyanet igleri Bagkanhfr personelinden gartlarr tutan kigilerin katrlmrnr sa[lamak ve baqarrlt olanlara liderlik sertifikasr, antrenorltik ve hakemlik belsesi vermek, Genglik ve Spor Bakanh[r tarafindan dtizenlenen ulusal ve uluslararasr faaliyetlerre katkr saglayabilecek olan mi.ifttiltik personelini ihtiyag halinde talep etmek.
l
,
3
4
3
6
1
Aat
EK-3
B- T.c. BA$BAKANLIK DiYANET i$rnni BA$KANLrcr yUrUvrlUr,Uxrnnli: l- Genglik ve Spor Bakanh[rna bagh Yiiksek Ogrenim Kredi ve yurtlar Kurumu lurtlarrnda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrnda ve Spor Tesislerirnde yiiriitiilen e[itim faaliyetlerinden "Kut?an E[itimi Kurslan, Din ve De[erler E[itimi Kurslarr, Arapga, Osmanhca vb. dil kurslarr" ile benzeri faaliyetlere katkr sa[laya,cak miiftiiliik personelini ilgili kurum ve tesislerde gcirevlendirmek, 2- Onemli giin ve haftalarda, Bakanhga bagh Yiiksek Ogrenim Kredi ve yurtlar Kurumu yurtlarrnda, Genglik Merkezlerinde, Genglik Kamplarrnda ve Spor Tesislerirrde diizenlenecek olan ve Bagkanhlrn gcirev alanlarrna giren Kutlu DoSum Haftasr, Camiler Haftasr, milli/dini giin ve geceler glbi zaman dilimlerinde talep edilmesi halilde mtiftiiltik personelini I gorevlendirmek, 3- Genglik ve Spor Bakanhfirna bagh kurumlarda yer alan ve milli kiilttirtin en C. ORTAK YUKUMr,Ur,tJrr,NR:
Ulkemiz genqlifinin serbest zamanlartnr sosyal, kultiirel ve sportif etkinliklerle deferlendirmek ve onlarm manevi geliqimlerine katkr saflamak amarlryla, Bakanhk ve Bagkanhkga dtizenlenecek faaliyetlerde iqbirligi yapmak, Protokole konu iq ve iqlemlerle ilgili planlama, uygulama, izleme, raporlama ve koordinasyonu sa[lamak amacryla, yonetici seviyesinde grirevlendirilecek sorunilu kigilerin iletiqim bilgilerini ve diizenlenecek programlan merkez ve tagrada ilp;ili kurumun yetkililerine bildirmek, Genglerin manevi geligimine katkr sa$lamak amacryla eggi.idtim igerisinde genglere ycinelik umre programlarr diizenlemek, iti kurum arasrnda ortak diizenlenecek proje ve etkinliklerde her iki kurumun imkanlarrndan yararlanmak, Kurumlarm ihtiyacr ve talebi dolrultusunda kargrhkh olarak gcirevlendirilen personelin gcirevli velveyaizinli sayrlmasmr saflamak, iki kurumu ilgilendiren ortak konularda proje ve faaliyetlerin daha etkili olabilmesi ic;in gerekirse ortak bir komisyon olugturmak, Genglik ve Spor kultiplerinin kurulmasrnr tegvik etmek ve desteklemek,
1
,,
3
4
3
6
n
T Ana
EK-3
vUnUrvrn Madde 7- Bu Protokol hiiktimleri Genglik ve Spor Bakanhgr ile Diyanet iqleri Baqkanh[r tarafindan yiiriittiltir.
DEGi$iKLir SUTUMLERi Madde 8- Bu Protokol belli bir stire ile smrlandmlmamrptr. Taraflar karqrhkh mutabakat saplayarak protokolde degiqiklik ve ilave yapabilir, gerektilinde bu protokolii yi.irtirliiklen kaldrrabilirler.
niGnn nUrtivrr,Bn Madde f- igbu protokol, Bakanhfa balh kurum ve kuruluglar ile Baqkanlk birimleri arasrnda imzalanan protokolleri kapsayacak gekilde diizenlenmiqtir.
Madde 10- Bu protokol 4 (ddrt) sayfa ve 10 (on) madde halinde diizenlenmig olup taraflarca imzalandr$r tarihte yiirtirlii[e girer.
igbu Protokol26 $ubat 2015 tarihinde Ankara'da imzalanmrstrr.
Diyanet iqleri Bapkam
'MrWJv"ilus Genglik ve Spor Bakam
EK-3

 
EK-4 
T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı 
 
 
DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI  
 
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU 
 
 
 
SINAVIN YAPILDIĞI İL/İLÇE:  
KUR'AN 
KURSUNDA OKUYAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 
T.C. KİMLİK NO  
ADI VE SOYADI  
BABA ADI / ANA ADI:   
DOĞUM YERİ VE TARİHİ:   
ADRESİ  
TELEFON NUMARALARI (Öğrenci Cep, Öğretici Cep, Öğrenci Velisi Cep): 
   
KUR'AN KURSUNUN 
ADI  
BİRİMİ (İL, İLÇE)  
ÖĞRETİCİNİN  ADI VE SOYADI  
 
 
EK-5 
……Temmuz 2017 tarihinde …..…………………………………..Kur’an Kursu’nda Yapılan  
“ Dini Bilgiler Yarışmasında” KUR’AN KURSU BİRİNCİSİ seçilen Kız / Erkek öğrenciye ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
KUR’AN KURSUNUN ADI / İLİ VE İLÇESİ 
ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI 
ÖĞRENCİ TC. 
ÖĞRENCİNİN ALDIĞI PUAN YAZIYLA/RAKAMLA 
BABA ADI / ANA ADI 
DOĞUM YERİ VE TARİHİ 
ADRESİ 
TELEFON NUMARALARI (KURS-EVCEP) 
ÖĞRETİCİNİN ADI VE SOYADI 
ÖĞRENCİ 
(İmza) 
ÖĞRETİCİ 
(İmza) 
KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE 
ADI VE SOYADI 
UNVANI 
İMZASI 
Not: Bu Form Kur’an Kursu Yöneticisi tarafından İlçe Müftülüğüne teslim edilecektir. 
EK-6 
…. Ağustos 2017 tarihinde …..………………………İlçe Müftülüğü’nde yapılan “Dini Bilgiler Yarışmasında” İLÇE BİRİNCİSİ seçilen Kız/Erkek öğrenciye ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
SINAVIN YAPILDIĞI BÖLGE İLÇE/İL 
ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI 
ÖĞRENCİ TC. 
ÖĞRENCİNİN ALDIĞI PUAN YAZIYLA/RAKAMLA 
BABA ADI / ANA ADI 
DOĞUM YERİ VE TARİHİ 
KUR’AN KURSUNUN ADI / İLİ VE İLÇESİ 
ADRESİ 
TELEFON NUMARALARI (KURS-EVCEP) 
ÖĞRETİCİNİN ADI VE SOYADI 
ÖĞRENCİ 
(İmza) 
ÖĞRETİCİ 
(İmza) 
KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE 
ADI VE SOYADI 
UNVANI 
İMZASI 
Not: Bu form İlçe Müftülüğü tarafından doldurulup il müftülüğüne teslim edilecektir. 
EK-7 …. Ağustos 2017 tarihinde …..…………………………İl Müftülüğü’nde yapılan “Dini Bilgiler Yarışmasında” İL BİRİNCİSİ seçilen Kız/ Erkek öğrenciye ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 
SINAVIN YAPILDIĞI İL  
KURAN KURSUNDA OKUYAN ÖĞRENCİNİN 
T.C. KİMLİK NUMARASI  
ADI VE SOYADI   
BABA ADI / ANA ADI    
DOĞUM YERİ VE TARİHİ   
AÇIK ADRESİ  
TELEFON NUMARALARI  (Öğretici Cep, Öğrenci Cep, Öğrenci Velisi Cep) 
   
YARIŞMADAN ALDIĞI PUAN  
KURAN KURSUNUN 
BİRİMİ (İL, İLÇE)  
ADI  
ÖĞRENCİNİN ÖĞRETİCİSİNİN ADI SOYADI  
 
ÖĞRENCİ 
 
(İmza) 
 
ÖĞRETİCİ 
 
(İmza) 
 
 
 
 
 
Temel Dini Bilgiler 
KOMİSYON BAŞKANI 
ÜYE ÜYE 
ADI, SOYADI 
   
UNVANI    
İMZASI    
 İl Müftülüklerimiz tarafından Kız /Erkek birinciler seçildikten sonra bu form, bir üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilecektir.  Bu form dışında Başkanlığımıza başka herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. 
EK-8 
T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Yaz Kur’an Kursu Öğreticileri İçin Mahallinde Düzenlenecek Hizmet İçi Eğitim Semineri Programı  (ÖRNEK) 
TARİH SAAT PROGRAM 
I. GÜN 
09.0010.30 
Açılış Kur’an-ı Kerim  Sinevizyon Seminer Programının Tanıtımı Açılış Konuşmaları 
10.3011.00 
ARA 
11.0012.20 
Konu :Yaz Kur’an Kurslarında Ders İşleniş Örneği (Kur’an Kursu) 
12.2014.00 
ARA 
14.0015.20 
Konu :Yaz Kur’an Kurslarında Ders İşleniş Örneği (Cami) 
15.2015.50 
ARA 
15.5017.00 
Konu : Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esasları ve Verimliliği Artırma 
II. GÜN 
09.0010.20 
Konu : Sınıf Yönetimi 
10.2010.50 
ARA 
10.5012.10 
Konu : Sınıf Yönetimi 
12.1013.40 
ARA 
13.4015.00 
Konu :  Yaz Kur’an Kursları Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Cami ve Kur’an Kursu Örnekleri) 
15.0015.30 
ARA 
15.3017.30 
Tecrübe Paylaşımı Konu : Yaz Kur’an Kursu Uygulamaları ve Materyal Geliştirme Örnekleri 
III. GÜN 
09.0010.20 
Konu : Yaz Kur’an Kursu Eğitim Stratejileri 
10.2010.50 
ARA 
10.5012.10 
Konu : Çocuk ve Ergenlerde Dini Gelişim 
12.1013.40 
ARA 
13.4015.00 
Konu : Yaz Kur’an Kurslarında Etkili İletişim Teknikleri 
Bu haber 2318 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DİYANET Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • İbretlik Resimler
  İbretlik Resimler
 • Kısaca 2017
  Kısaca 2017
 • Büyükler Bir Söyler Hikmeti
  Büyükler Bir Söyler Hikmeti
 1. İbretlik Resimler
 2. Kısaca 2017
 3. Büyükler Bir Söyler Hikmeti
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
  Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
 • Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
  Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
 • Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
  Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
 • Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
  Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
 • Fatiha Suresi Abdulsamed
  Fatiha Suresi Abdulsamed
 1. Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
 2. Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
 3. Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
 4. Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
 5. Fatiha Suresi Abdulsamed
VİDEO GALERİ
YUKARI