Bugun...Berat Kandili ( Vaaz )
Tarih: 26-04-2018 21:20:42 Güncelleme: 26-04-2018 21:33:42 + -


Ümmeti Muhammedin Çok istifade ettiği Mübarek gün ve geceler vardır. Bunlardan bir tanesi olan Berat kandili hakkında bilinmesi gerekenler ve vaaz olarak verilebilecek bilgiler.


Berat Kandili ( Vaaz )

BERAT GECESİ VE FAZİLETLERİ

 

AYET : DUHÂN SURESİ – 2/4. AYETLER

 

حم:وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ:إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍمُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ:فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ:أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ:رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ:

 

         MEALİ :

 

     “Ha. Mim. Apaçık olan Kitaba and olsun ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir. (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz. Senin Rabbi’nin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir. O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.” (DUHÂN SURESİ – 2/4. AYETLER)

 

     Rasülüllah (SAV) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır.”

     Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Rasülüllah (SAV)’in ayıdır. Bu mübarek ayın değerini bilerek, ibadetlerimizi yapmalı, âlemlerin Rabbinden af dilemeliyiz.
     Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayın içinde bulunmasıdır.

     Ebu Hüreyre (RA)’dan rivayet edildiğine göre, Rasülüllah (SAV) şöyle buyurmuştur:
     “Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (AS) bana geldi, şöyle dedi:

     “Ya Muhammed, başını semaya kaldır.” Sordum. “Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı: “Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kâhin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz.”

     “Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail (AS) yine geldi ve şöyle dedi: “Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: “Ne mutlu bu gece rükû edenlere.” İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: “Bu gece secde edenlere ne mutlu.” Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: “Bu gece dua edenlere ne mutlu.” Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: “Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu.” Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: “Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu.” Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu: “Bu gece Müslümanlara ne mutlu.” Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: “Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.”
     Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: “Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?” Şöyle dedi: “Ya Muhammed, Allah-u Teala, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder.”

     Hz. Aişe (RA) anlatıyor:

     “Rasülüllah (SAV) buyurdular ki: “Allah Teala Hazretleri, Nıfs-u Şaban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder.”

 

BERAT GECESİNİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ

 

     “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir Kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kur’an’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leyali-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’an’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.” ( RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, ŞUALAR: 505)

     Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yılsonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş edilir. Kâr zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra da gelecek yılın programı hazırlanarak şeklini alır.
Her yıl tekrar edilen bu kontrol ve tespit işlemleri sayesinde ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlam bir ilerlemenin temini mümkün olur. Bu misalin ışığında manevi hayatımıza ve faaliyetlerimize bakalım. Dünya, âhiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yıllık muhasebeye tabi olması gayet tabiidir. Bu muhasebenin vakti üç ayların içindedir. Berat Kandili ile başlayıp Kadir Gecesiyle biten devreye rastlar. Duhan Suresinin 2. 3. ve 4. ayetlerinin Berat Gecesinden bahsettiği bildirilmektedir:

 

حم:وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ:إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍمُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ:فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ:أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ:رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ:

 

     “Ha. Mim. Apaçık olan Kitaba and olsun ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Her hikmetli işe o gecede hükmedilir. (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz. Senin Rabbi’nin acıması gereği olarak (gönderdiğimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir açıklar, vahiylerimizi bildiririz). Doğrusu o işitendir, bilendir. O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.” (DUHÂN SURESİ – 2/4. AYETLER)

     Bu ayetler hakkında iki görüş vardır. Çoğu tefsir bilginlerinin görüşüne göre, bu mübarek gece Kadir Gecesidir. İkrime bin Ebi Cehil'in de dâhil olduğu bir grup âlim ise; bu gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir. Her iki tefsiri birleştiren diğer bir görüşe göre de, hikmetli işlerin ayırımının yapılmasına Berat Gecesinde başlanmakta ve bu işlem Kadir Gecesine kadar devam etmektedir. Bu hikmetli işler nelerdir ve ayetin manası nedir?

 

 

 

 

 

 

YILLIK KADER PROGRAMI

 

     İbni Abbas (RA)’dan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:

     “Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

     Rızıkla alakalı defterler Mikail (AS)’a verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (AS)’a verilir. Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil(AS)’a verilir ki, bu büyük bir melektir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail (AS)’a teslim edilir.”

     Fahreddin er-Râzî’nin açıklamasına göre: “Bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.
Berat Kandilinin “bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve beşer mukadderatının programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadrin kutsiyetinde” olması bu manalara dayanmaktadır.” 

     Kur’ân’ın bu gecede indirilmesi meselesine ise şöyle bir açıklama getirilmektedir:

 

     Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimiz (SAV)’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da TENZİL denir.

 

BERAT GECESİNİN ÖZELLİKLERİ

 

     Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır:

     Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah ta Berat Gecesinde mümin kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır:

     1-) “Mübarek Gece”

     2-) “Berae Gecesi”

     3-) “Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mümin kullarına beraet yazar)”

     4-) “Rahmet Gecesi.”

     “Berat, beraet” kelimesi “el-berâe” kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. “Berâet” iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir.

     Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

 

BERAT GECESİNİN BEŞ AYRI ÖZELLİĞİ VARDIR:

 

1-) Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.

2-) Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.

3-) İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.

4-) Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.

5-) Peygamberimiz (SAV)’e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

     Bir rivayette bildirildiğine göre: “Rasülüllah (SAV), Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi. On dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka.”

     Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır.

     Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir:

     “Şaban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: “İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”

     Çünkü o gece İlâhi rahmet coşmuştur. Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır.

 

BU GECE AF DIŞI KALANLAR

 

     Peygamber Efendimiz (SAV) bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

     “Muhakkak ki, Allah, Şaban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”

     “Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.”

     “Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.”


BERAT GECESİ İBADETİ

 

     Üç aylara ayrı bir ruh ve mana içinde giren Peygamber Efendimiz (SAV) özellikle Şaban ayına özel bir özen gösterir, başka zamanlarda görülmemiş bir derecede ibadete ve âhiret işlerine yönelirdi. Bu ayın çoğu günlerini oruçlu geçirirken, geceleri de diğer gecelerden çok farklı bir şekilde ihya ederdi.

     Bir Berat Gecesinde uyanıp da Rasülüllah (SAV)’ı yanında bulamayan Hz Aişe (RA) kalkarak Efendimiz (SAV)’i aramaya başladı. Sonunda Peygamberimiz (SAV)’i Cennetü'1-Baki mezarlığında başını semaya kaldırmış halde buldu. Peygamberimiz (SAV) mübarek hanımına Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:

     “Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder.”

     Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur’ân tilaveti, zikir, teşbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.

     İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur’ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir

     Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.

     “Onun için elden geldiği kadar Kur'ân ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”   (ŞUALAR -  S. 426)

     Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mümin kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket; bize hesabından aciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde manevî kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez.

     İmam-ı Gazali Hazretleri EL-İHYA’DA: “Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs'te kılınmış olduğu tespitinde bulunurlar. Hatta İmam Nevevî böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid’at bile olduğunu ifade eder.”

     Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır. Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez.

     Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır.

 

BERAT GECESİ DUASI

 

     Peygamber Efendimiz (SAV) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:

“Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”
 

BERAT DUASI

 

     Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:

     “Allah’ım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki:

 

يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ:

 

     “Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”  (RA’D SURESİ – 39. AYET)

     Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

 

BERAT GECESİ NAMAZI - I

 

     Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz; yüz rekâttır. Bu namazın her rekâtında, Fatihadan sonra on kere ihlâs süresi okunur. Yüz rekât kılan kişi bin defa ihlâs süresini okumuş olur.

     Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanamayacak kadarda çok sevabı vardır.

     Hasan-ı Basri (RA)’ten gelen rivayete göre: “Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-ü Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-ü Teala'nın mağfiretidir.”

 

BERAT GECESİ NAMAZI -II

 

     Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekât olarak kılınır:

     BİRİNCİ REKÂTTA: Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükûa gidilir. Rükûdan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tehdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

     İKİNCİ REKÂTTA: da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekâtta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için âlemlerin Rabbine kalkar...

     Bu namaz hakkında Hz Aişe (RA) validemiz, Rasülüllah (SAV)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

     “Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin?” Bende: “En iyisini, Allah ve Resulü bilir.” Dedim. Şöyle buyurdu: “Bu gece Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; Kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin?” “Olur.” dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekâta kaktı. Ayakta iken, birinci rekâtta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

     “Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem.”

     Sonra kendisine sordum: “Ya Rasülallah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım.” Böyle demem üzerine, bana sordu: “Sen onları öğrenebildin mi?” Bu sorusuna karşılık: “Evet” deyince, şöyle buyurdu: “Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.”

Berat gecesinde beratını alan bahtiyar kullardan olmayı Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Bu mübarek gecenin her hayrından istifaden edebilenlerden eylesin. Amin vel hamdulillehi rabbil Alemin.

VAAZI WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.
Bu haber 2555 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İMAM ODASI Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • İbretlik Resimler
  İbretlik Resimler
 • Kısaca 2017
  Kısaca 2017
 • Büyükler Bir Söyler Hikmeti
  Büyükler Bir Söyler Hikmeti
 1. İbretlik Resimler
 2. Kısaca 2017
 3. Büyükler Bir Söyler Hikmeti
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
  Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
 • Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
  Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
 • Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
  Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
 • Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
  Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
 • Fatiha Suresi Abdulsamed
  Fatiha Suresi Abdulsamed
 1. Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
 2. Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
 3. Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
 4. Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
 5. Fatiha Suresi Abdulsamed
VİDEO GALERİ
YUKARI