Bugun...Sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı
Tarih: 31-12-2017 19:47:04 Güncelleme: 31-12-2017 19:54:04 + -


Merakla Beklenen 9500 Personelin Alımın Detayları Duyruldu.


Sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığından;

        Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır.

UNVANI

GRUBU

KPSS PUANI

MEZUNİYET DURUMU

KONTENJAN SAYISI

           

 

 

 

 

 

4-B Sözleşmeli

Kur'an Kursu Öğreticisi

​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

1

KPSSP124

İlahiyat Fakültesi+Hafız

100

2

KPSSP124

İlahiyat Fakültesi

2.000

3

KPSSP124

Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız

5

4

KPSSP124

Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.

20

5

KPSSP124

Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız

5

6

KPSSP124

Diğer Lisans + İ.H.L.

10

7

KPSSP123

İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız

450

8

KPSSP123

İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.

50

9

KPSSP123

İlahiyat Ön lisans

20

10

KPSSP123

Diğer Ön Lisans + İ.H.L.

20

11

KPSSP122

İ.H.L. + Hafız

300

12

KPSSP122

İ.H.L.

20

TOPLAM ​ ​ ​

3.000

 

UNVANI

GRUBU

KPSS PUANI

MEZUNİYET DURUMU

KONTENJAN SAYISI

           

 

 

 

 

 

 

  4-B Sözleşmeli  

İmam-Hatip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

1

KPSSP124

İlahiyat Fakültesi + Hafız

50

2

KPSSP124

İlahiyat Fakültesi

1.000

3

KPSSP124

Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız

25

4

KPSSP124

 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.

200

5

KPSSP124

Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız

20

6

KPSSP124

Diğer Lisans + İ.H.L.

140

7

KPSSP123

İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız

315

8

KPSSP123

İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.

550

9

KPSSP123

İlahiyat Ön lisans

50

10

KPSSP123

Diğer Ön Lisans + İ.H.L.

200

11

KPSSP122

İ.H.L. + Hafız

3.000

12

KPSSP122

İ.H.L.

450

TOPLAM ​ ​ ​

6.000

 

UNVANI

GRUBU

KPSS PUANI

MEZUNİYET DURUMU

KONTENJAN SAYISI

           

 

 

 

 

4-B Sözleşmeli

Müezzin-Kayyım

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

1

KPSSP124

İlahiyat Fakültesi

10

2

KPSSP124

Diğer Lisans +  İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L

10

3

KPSSP124

Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız

20

4

KPSSP123

İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız

100

5

KPSSP123

Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L

20

6

KPSSP123

Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız

20

7

KPSSP122

İ.H.L / Lise + Hafız

250

8

KPSSP122

İ.H.L.

70

TOPLAM ​ ​ ​

500

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2.     Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3.     İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

4.     Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5.     Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6.     Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,

7.     Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

8.     Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

·         Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

·         Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

 

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.  Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31/12/2017–16/01/2018 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

·         Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.  T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2.  Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3.  Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

4.  Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

·         Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.

5. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

6.  Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1.  Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

3.  Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

4.   Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sınav Konuları; 

Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

1.     Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2.     Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.     Hitabet. (10 puan)

Müezzin-Kayyım için;

1.     Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2.     Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.     Ezan ve ikamet. (10 puan)

6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde (http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Personel-Yeterlikleri.aspx) yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri" esas alınacaktır.

7. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi" alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

8. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1.     Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2.     Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3.     Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.​ 

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1.     Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2.     Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3.     İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4.     Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 ​

VII- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

1.     Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.     Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.     Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.     Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5.     Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

IX- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :

(0312) 295 70 00

Fax :

(0312) 2858572

E-mail :

persis@diyanet.gov.tr

 

Telefon :

(0312) 295 70 00

 

 

İlgililere duyurulur.
Bu haber 7435 defa okunmuştur.

Abdullah / 31-12-2017 23:30:00
Acil tahmini taban puan belirlemenizi bekliyoruz lütfen..


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DİYANET Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • İbretlik Resimler
  İbretlik Resimler
 • Kısaca 2017
  Kısaca 2017
 • Büyükler Bir Söyler Hikmeti
  Büyükler Bir Söyler Hikmeti
 1. İbretlik Resimler
 2. Kısaca 2017
 3. Büyükler Bir Söyler Hikmeti
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
  Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
 • Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
  Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
 • Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
  Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
 • Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
  Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
 • Fatiha Suresi Abdulsamed
  Fatiha Suresi Abdulsamed
 1. Kör Olduğu halde Dokunduğunu Çizen Türk
 2. Rusyada Bayram Namazı Camide Yer Olmayınca Caddeler taştı
 3. Mehmet Görmez Amerika'da Tarihi Hutbe
 4. Kuran Kurslarında ne kadar Başarılı olmuşuz
 5. Fatiha Suresi Abdulsamed
VİDEO GALERİ
YUKARI